Zwroty i reklamacje

 Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Pouczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży

Prawo odstąpienia od umowy

Informujemy, ze mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 1. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub 
 2. w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy lub w posiadanie ostatniej z rzeczy, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności wielu rzeczy dostarczanych osobno lub w posiadanie ostatniej partii lub części, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w części.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Agatę Trzak z siedzibą w Terebińcu 29, 22-550 Werbkowice, e-mail: elegantdecor@wp.pl, tel. +48 601 688 241 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających
z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

W przypadku, gdy umowa dotyczyła sprzedaży rzeczy - możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 W przypadku, gdy umowa dotyczyła zakupu rzeczy proszę odesłać lub przekazać nam rzecz

[nazwa produktu] …………………………………………………………………………………….……………………………..…………na adres Agata Trzak, Terebiniec 29, 22-550 Werbkowice niezwłocznie,
a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Pouczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia usług 

Prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług

Informujemy, ze mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Agatę Trzakz siedzibą w Terebińcu 29, 22-550 Werbkowice, e-mail: elegantdecor@wp.pl, tel. +48 601 688 241 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Konto zostaje usunięte wraz ze wszystkimi podanymi przez Państwo danymi i nie będzie możliwe korzystanie z usług świadczonych w ramach Konta.

 

Możesz pobrać wzór "Formularz odstąpienia od umowy" klikając tutaj.

 

REKLAMACJA

Reklamacja towaru

Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów ponosimy odpowiedzialność za wady.

Jeżeli towar dostarczony do Państwa posiada uszkodzenia należy go zareklamować przed próbą montażu, nie później niż do 5 dni roboczych od otrzymania towaru. Proszę pamiętać iż w przypadku niewłaściwego montażu np.: betonu architektonicznego, może dojść do pęknięcia lub przebarwienia płyty. Producent Elegant Decor nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym montażem.

 • Celem reklamacji towaru należy przesłać wypełniony Formularz Reklamacji Towaru na adres: Elegant Decor Agata Trzak, Terebiniec 29, 22-550 Werbkowice, bądź skan podpisanego dokumentu drogą elektroniczną na maila: elegantdecor@wp.pl. Po otrzymaniu wypełnionego formularza reklamacji, skontaktujemy się z Państwem w przeciągu 4 dni roboczych celem ustalenia odbioru reklamowanego produktu przez kuriera. 

 • Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres: Elegant Decor Agata Trzak, Terebiniec 29, 22-550 Werbkowice. 

 • Elegant Decor zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 • W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 • Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.

 

Możesz pobrać wzór "Formularz reklamacji towaru" klikając tutaj.

 

Reklamacja w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Elegant Decor Agata Trzak, Terebiniec 29; 22-550 Werbkowice, na adres poczty elektronicznej elegantdecor@wp.pl.

 • W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 • Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. 

 

Możesz pobrać wzór "Formularz reklamacji świadczenia usług drogą elektroniczną" klikając tutaj.

 

Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
 2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
  o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
 3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 4. może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

 Elegant Decor 

Terebiniec 29

22-550 Werbkowice 

tel.: 881 426 040

e-mail.: elegantdecor@wp.pl

Sklep jest w trybie podglądu
{nocache:744d63f4e8dd84be51fe8b6cee67457d#0}
Sklep internetowy Shoper.pl